Croeso i DDP Cymru ar-lein

Gwasanaeth Cyrhaeddiad Addysg De-ddwyrain Cymru

Mae pum awdurdod lleol Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen wedi ffurfio Gwasanaeth Cyrhaeddiad Addysg (GCA) sydd â’r nod o godi safonau addysg yn Ne-ddwyrain Cymru.

 

Drwy gydweithio fel rhan o wasanaeth integredig i gefnogi a herio ysgolion mewn ffordd effeithiol, gwella gwasanaethau rheng flaen a manteisio i’r eithaf ar yr adnoddau sydd ar gael, gellir sicrhau cynnydd yn gyflym ac yn effeithiol.

 

Bydd y gwasanaeth yn monitro ysgolion mewn ffordd ddwys ac yn eu cefnogi a’u herio. Mae manteision y cynllun yn cynnwys mwy o gefnogaeth i’r ysgolion hynny sydd angen eu herio, defnydd mwy effeithiol o ddata i ganolbwyntio ar ganlyniadau, nodi arfer da mewn gwahanol ysgolion er mwyn gwella canlyniadau, gweinyddu mewn ffordd fwy effeithlon a hwyluso cymunedau dysgu proffesiynol.

 

Newyddion Diweddaraf ar Barhau Datblygiad Proffesiynol

image
Dyd, 2nd Gorffennaf
Cyflwyno asesiadau personol

Cyflwyno asesiadau personol

 
Bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno asesiadau personol newydd ar-lein o''r flwyddyn academaidd nesaf (2018/19). Gan ddechrau gyda rhifedd gweithdrefnol ...
image  mwy
 
Dyd, 25th Mai
Diweddaru Polisïau Preifatrwydd

Diweddaru Polisïau Preifatrwydd

 
Yng ngolau GDPR yn dod i rym yr wythnos hon, bydded hysbys ein bod wedi diweddaru’r polisïau preifatrwydd canlynol i roi gwybod i ddefnyddw ...
image  mwy
 
Dyd, 21st Mai
Diwrnod Adolygu'r Cwmni y GCA - 21 Mai 2018

Diwrnod Adolygu'r Cwmni y GCA - 21 Mai 2018

 
Mae''r GCA yn cynnal diwrnod adolygu''r cwmni heddiw, â phwyslais ar GDPR. Os oes gennych ymholiadau ar frys cysylltwch â business.support@s ...
image  mwy
 
Dyd, 21st Chwefror
Cynadleddau rhanbarthol 2018 Sefydliad Arweinyddiaeth Busnes Ysgol

Cynadleddau rhanbarthol 2018 Sefydliad Arweinyddiaeth Busnes Ysgol

 
Cynlluniwyd y digwyddiad hwn yn benodol ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes busnes ysgol a phenaethiaid yng Nghymru a bydd anerchiad gan Kirsty Wi ...
image  mwy
 
Dyd, 1st Chwefror
Cyhoeddi categorïau cymorth cenedlaethol 2017/18

Cyhoeddi categorïau cymorth cenedlaethol 2017/18

 
Categoreiddio Cenedlaethol Prif ddiben y model categoreiddio yw nodi lefel briodol y cymorth ar gyfer pob ysgol yn ôl angen, er mwyn sicrhau, mew ...
image  mwy
 
Chwilio am Ddigwyddiadau