Croeso i DDP Cymru ar-lein

Gwasanaeth Cyrhaeddiad Addysg De-ddwyrain Cymru

Mae pum awdurdod lleol Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen wedi ffurfio Gwasanaeth Cyrhaeddiad Addysg (GCA) sydd â’r nod o godi safonau addysg yn Ne-ddwyrain Cymru.

 

Drwy gydweithio fel rhan o wasanaeth integredig i gefnogi a herio ysgolion mewn ffordd effeithiol, gwella gwasanaethau rheng flaen a manteisio i’r eithaf ar yr adnoddau sydd ar gael, gellir sicrhau cynnydd yn gyflym ac yn effeithiol.

 

Bydd y gwasanaeth yn monitro ysgolion mewn ffordd ddwys ac yn eu cefnogi a’u herio. Mae manteision y cynllun yn cynnwys mwy o gefnogaeth i’r ysgolion hynny sydd angen eu herio, defnydd mwy effeithiol o ddata i ganolbwyntio ar ganlyniadau, nodi arfer da mewn gwahanol ysgolion er mwyn gwella canlyniadau, gweinyddu mewn ffordd fwy effeithlon a hwyluso cymunedau dysgu proffesiynol.

 

Newyddion Diweddaraf ar Barhau Datblygiad Proffesiynol

image
Dyd, 5th Ebrill
Ymateb y GCA i arolwg addysgu Cymru

Ymateb y GCA i arolwg addysgu Cymru

 
Mae’r Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA/EAS) wedi ymateb heddiw i ganfyddiadau arolwg am ddyfodol addysgu yng Nghymru.Roedd Arolwg Cenedlaethol Gw ...
image  mwy
 
Dyd, 31st Ionawr
Rhanbarth y De-Ddwyrain yn ymateb yn gadarnhaol i gyhoeddiad categorïau cymorth cenedlaethol

Rhanbarth y De-Ddwyrain yn ymateb yn gadarnhaol i gyhoeddiad categorïau cymorth cenedlaethol

 
Mae''r system Categoreiddio yn cymharu perfformiad ysgolion gydag ysgolion tebyg, yn rhoi cymorth arbennig i ysgolion yn dibynnu ar eu gallu i wella, ...
image  mwy
 
Dyd, 17th Ionawr
Harnesio Dulliau Dysgu Creadigol i gefnogi Dysgu ac Addysgu

Harnesio Dulliau Dysgu Creadigol i gefnogi Dysgu ac Addysgu

 
Harnesio Dulliau Dysgu Creadigol i gefnogi Dysgu ac Addysgu Mae dros pum deg o ysgolion y GCA wedi ymuno â rhaglen YCA yn llwyddiannus ers e ...
image  mwy
 
Dyd, 9th Ionawr
Digwyddiadau hyfforddi Barnardo's Cymru yn 2017

Digwyddiadau hyfforddi Barnardo's Cymru yn 2017

 
Mae Barnardo’s Cymru yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gynnal yr ail gyfres o ddigwyddiadau hyfforddi rhanbarthol ar Gamfanteisio Rhywiol ar ...
image  mwy
 
Dyd, 29th Tachwedd
Digwyddiad digidol llwyddiannus

Digwyddiad digidol llwyddiannus

 
Digwyddiad digidol llwyddiannus 29 Tachwedd 2016Bu mwy na 70 o bobl yn bresennol mewn digwyddiad arbennig TeachMeet #Teach Bites yng Nghampws Din ...
image  mwy
 
Chwilio am Ddigwyddiadau